• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

„Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra“
Obec Peder, Peder 119, 044 05 Peder
 

Obec Peder podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom
                                 Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom
                 „Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra“
           Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
                                     v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

 
Základné informácie o projekte:
Fond Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Program Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infrašktuktúry
Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia športovísk, detského ihriska a amfiteátra
Kód projektu 074KE220122
Hlavný cieľ projektu Rekonštrukciou a modernizáciou športovísk, detského ihriska a amfiteátra prispeje k skvalitneniu spoločenského života v obci.  
Stručný opis projektu Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, detského ihriska a amfiteátra, ktorých technický stav je v súčasnosti nevyhovujúci a zároveň z hľadiska obslužnosti nedostatočný. Rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, detského ihriska a amfiteátra realizuje dodávateľ vybraný v procese verejného obstarávania. Projekt okrem rekonštrukcie a modernizácie športovísk, detského ihriska a amfiteátra zahŕňa i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry.
Zazmluvnená výška NFP 142 905,97 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa www.apa.sk
 
 

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue