• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Usmernenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Na základe Usmernenia pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia ÚKŠ dňa 6. marca 2020 bolo
v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19
obciam a mestám odporúčané prijať preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia tohto ochorenia.
Z vyššie uvedených dôvodov Obec Peder:

 • obmedzí organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
 • odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na územní obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
 • vyzýva zvolávateľov verejných zhromaždení, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala aj Bezpečnostná rada SR,
na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.
Každému preto odporúčame riadiť sa pokynmi RÚVZ a dodržiavať správnu prevenciu pred týmto ochorením:

 • umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda,
 • je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst ,
 • zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

V prípade, že sa občania v tomto období vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu,
musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekcii “COVID-19”.
V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach –0918 389 841
alebo Úrad verejného zdravotníctva SR –0917 222 682.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153


https://www.uvzsr.sk/index.php?view=article&catid=250:koronavirus-2019-ncov&id=4059:covid-19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=

 

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue