• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

„Rozvoj informačnej technológie v škole“
                                 „Rozvoj informačnej technológie v škole“

Obec Peder, ako zriaďovateľ ZŠ s VJM Peder,  podala žiadosť o NFP, 
v rámci Národného programu  Reštart II. 
                    
          Podpora  výučby„Rozvoj informačnej technológie v škole“


Nadácia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. z MR na účely realizácie projektu č. BGA /2581/2021 
poskytla nenávratný finančný príspevok v rámci BGA 2021 "Národné politické granty" vo výške

                                            800 000 HUF / 2 211,66 EUR

     Dnešná doba je dôkazom toho, že bez výpočtovej techniky a zručnosti z oblasti výpočtovej
techniky je človek v životnej nevýhode. Žiaci musia ovládať výpočtovú techniku, aby sa vedeli
vzdelávať aj na diaľku.   
V rámci projektu sme zakúpili 4 počítače  pre našich žiakov ZŠ.  Počítače vyberal učiteľ
informatiky so zreteľom na to, aby zodpovedali požiadavkám dnešnej doby a aby ich mohli
naši žiaci používať ešte niekoľko rokov.
      Realizáciou projektu sme čiastočne zmodernizovali výpočtovú techniku našej učebne
a vytvorili tak vhodné podmienky na osvojenie si poznatkov z informatiky.
Naša škola je malá, ale napriek tomu naši žiaci získajú vedomosti z oblasti výpočtovej techniky,
aby sa v prípade potreby mohli vyučovať na diaľku, ako aj uspieť na ďalších školách
kde nastúpia v piatom ročníku.


 
 
 

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue