• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Peder
NATUR-PACK

                                                                          NATUR-PACK
                                                    pre informovanosť o triedenom zbere


                                                   

                                                      www.akotriedit.sk
 

Užitočné odkazy sa nachádzajú na stránke v sekcii Na stiahnutie, Dokumenty OBCE:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
 
VK na funkciu riaditeľa/ -ky ZŠ s VJM v PEDERI od 01.08.2021
Obec PEDER v zastúpení Jozefom HOLEČKOM, starostom obce PEDER,
vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/ -ky
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ročník 1. - 4.
v PEDERI s predpokladaným nástupom od 01.08.2021 viac...
 
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
       


                                                 
www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,
Fond malých projektov (FMP), bol poskytnutý finančný príspevok na realizáciu
projektu: „Dediny s 800 ročným výročím svojho založenia pre posilnenie
kultúrnych programov Abovsko -Turnianskej župy cezhraničnej spolupráce“
ID projektu: FMP-E/1901/1.1/003, ktorého cieľom je zachovanie kultúrneho
dedičstva slovensko-maďarského pohraničného regiónu a jej využitie
v cestovnom ruchu, čo prispeje k zvýšeniu atraktivity pohraničnej oblasti
a zvýšeniu počtu návštevníkov.

 
Na dosiahnutie tohto cieľa budú partneri realizovať nasledujúce aktivity:
-                            vytvorenie amfiteátra pre vonkajšie podujatia vo Felsődobsza,
                             MR;
-                            nákup zariadení na realizáciu podujatí v Peder, SR;
-                            zachovanie kultúrnych tradícií a vytvorenie ponuky pestrých,
                             spoločných, kultúrnych programov; usporiadanie 2 spoločných,
                             2-2 dvojdňových podujatí;
-                            prezentácia a propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt
                             zúčastnených obcí v projekte a okolitých oblastí, vydaním
                             spoločnej dvojjazyčnej publikácie.
 
               V projekte zúčastnené obce 800 ročným výročím svojho založenia,
kladú veľký dôraz na zachovanie a udržanie kultúrnych tradícií a ľudových
zvykov. Podujatia uskutočnené v obci Felsődobsza a Peder lákajú mnoho
záujemcov z oboch strán hraníc.
Obce od roku 2012 udržiavajú dobré vzťahy a spolupracujú na uskutočnení
spoločných podujatí a programov. Aj v rámci tohto projektu „800+“, chcú
odovzdať túto tradíciu.
 
               Hlavnými cieľovými skupinami sú: obyvatelia zúčastnených obcí
na projekte, obyvatelia žijúce v oblasti Abaúj-Torna, návštevníci regiónu
a potenciálni turisti, ktorí majú radi  nedotknuté vidiecke prostredie a
majú záujem o kultúrne podujatia.
             Severná časť Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, resp. južnej časti
Košickej župy sa rozprestierajúca Abovsko –Turnianska oblasť, má bohatú 
kultúrnu tradíciu a jedinečné prírodné zaujímavosti, ktoré sú však 
v súčasnosti menej známe a využívané.
       V regiónoch s malými dedinkami sa nachádzajú z hospodárskeho a 
sociálneho hľadiska znevýhodnené obce, kde počet kvalitných kultúrnych
programov a zábavy sú  obmedzené. Tento projekt sa snaží vyplniť túto 
medzeru.

               Výsledkom medzinárodnej spolupráce sa môže z dlhodobého 
hľadiska zvýšiť počet turistov prichádzajúcich do regiónu.
Partneri projektu:


- Hlavný príjemca: Obec Felsődobsza (HU)

- Príjemca 1: Obec Peder (SK)

- Plánované obdobie: 1. 2. 2020 - 31. 10. 2020 (9 mesiacov) - zmena 

Na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytutí finančného
príspevku z EFRR, zo dňa 22.06.2021 článok 1. bod 2.2 Zmluvy sa mení 
 
- dátum ukončenia realizácie projektu na: 31.07.2021 

Príspevok z EFRR: 49 864,70 EUR

Celkový rozpočet projektu: 58 664,35 EUR 

Projekt je podporený Európskou úniou a 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko 
Európskej únie. 
FESTIVAL V PEDERI 2021

FESTIVAL V PEDERI 2021 - 3. časť

FESTIVAL V PEDERI 2021 - 4. časť

Podmienky vstupu na podujatie sú určené RÚVZ podľa vyhlášky č.  217,

viac...

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 6 z 17

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue