• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Vítajte!

Vážený návštevník!

Peder ja malá denina s veľkým duchom. Obývajú ho dobromilní, čestní ľudia, ktorí s radosťou privítajú každého návštevníka. Kvôli tomu sme zriadili aj túto stránku. Našim cieľom je, aby sme Vám ukázali hodnoty, ktoré udržali našu deninu nad hladinou historie dlhé stáročia.

Historia

Prvá písomná spomienka o našej dedine pochádza z 13. storočia. Na základe toho je možné predpokladať, že miesto už aj predtým bolo obývané. Najdôležitejšou rodinou v historii obce sú Pederiovci, z ktorých Péderi Lázár na prelome 15.-16. storočia bol županom abovskej župy.

ďalej

Súčasnosť

V Pederi bývajú usilovní a pracovití ľudia. Košice, ako kultúrne a hospodárske centrum Východného Slovenska zabezpečuje pre svoje okolie a tým aj pre nás pracovné miesta a istotu života. S takým zázemím každý náš občan nájde pre seba prácu, príležitosť na zábavu a na oddychovanie.

Budúcnosť

Zálohou našej budúcnosti sme my sami. Vie to každý z nás. Našou úlohou je bojovať s hospodárskymi a demografickými problémami každodenného života.
Veríme, že vyhrajeme! Preto neustále pracujeme, kvôli tomu urobia naši občania všetko, každý podľa svojich schopností a možností.

Usmernenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Na základe Usmernenia pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia ÚKŠ dňa 6. marca 2020 bolo
v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19
obciam a mestám odporúčané prijať preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia tohto ochorenia.
Z vyššie uvedených dôvodov Obec Peder:

 • obmedzí organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí vo svojej pôsobnosti,
 • odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na územní obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia,
 • vyzýva zvolávateľov verejných zhromaždení, aby prijali také opatrenia, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu nového koronavírusu.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala aj Bezpečnostná rada SR,
na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.
Každému preto odporúčame riadiť sa pokynmi RÚVZ a dodržiavať správnu prevenciu pred týmto ochorením:

 • umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda,
 • je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst ,
 • zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

V prípade, že sa občania v tomto období vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu,
musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekcii “COVID-19”.
V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach –0918 389 841
alebo Úrad verejného zdravotníctva SR –0917 222 682.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153


https://www.uvzsr.sk/index.php?view=article&catid=250:koronavirus-2019-ncov&id=4059:covid-19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=

 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci PEDER

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci PEDER


- v roku 2018 = 12,79143%

- v roku 2019 - 10,04132%
 
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Prílohy:

č. 1. Identifikačné údaje
č. 2. Návrh na plnenie kritérií
č. 3. Návrh Zmluvy o dielo
č. 4. Čestné vyhlásenie uchádzača
 
HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU A ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU ROK 2020

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU A ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU ROK 2020

 

 
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PEDER NA ROKY 2020 až 2022
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PEDER NA ROKY 2020 až 2022
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 11 12 13 14 15 16 17 Ďalší > Koniec >>

Strana 11 z 17
Maďarská verziaMagyarul

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality


Farmárska olympiáda

 

Dialógy európskych občanov

 

Cezhraničné festivaly tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Hlasovanie

Čo je podľa Vás najdôležitejšie?
 
Máme hostí: 7 pripojení

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue