• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Vítajte!

Vážený návštevník!

Peder ja malá denina s veľkým duchom. Obývajú ho dobromilní, čestní ľudia, ktorí s radosťou privítajú každého návštevníka. Kvôli tomu sme zriadili aj túto stránku. Našim cieľom je, aby sme Vám ukázali hodnoty, ktoré udržali našu deninu nad hladinou historie dlhé stáročia.

Historia

Prvá písomná spomienka o našej dedine pochádza z 13. storočia. Na základe toho je možné predpokladať, že miesto už aj predtým bolo obývané. Najdôležitejšou rodinou v historii obce sú Pederiovci, z ktorých Péderi Lázár na prelome 15.-16. storočia bol županom abovskej župy.

ďalej

Súčasnosť

V Pederi bývajú usilovní a pracovití ľudia. Košice, ako kultúrne a hospodárske centrum Východného Slovenska zabezpečuje pre svoje okolie a tým aj pre nás pracovné miesta a istotu života. S takým zázemím každý náš občan nájde pre seba prácu, príležitosť na zábavu a na oddychovanie.

Budúcnosť

Zálohou našej budúcnosti sme my sami. Vie to každý z nás. Našou úlohou je bojovať s hospodárskymi a demografickými problémami každodenného života.
Veríme, že vyhrajeme! Preto neustále pracujeme, kvôli tomu urobia naši občania všetko, každý podľa svojich schopností a možností.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PEDER NA ROKY 2022 až 2024
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PEDER NA ROKY 2022 až 2024
 
„Rozvoj informačnej technológie v škole“
                                 „Rozvoj informačnej technológie v škole“

Obec Peder, ako zriaďovateľ ZŠ s VJM Peder,  podala žiadosť o NFP, 
v rámci Národného programu  Reštart II. 
                    
          Podpora  výučby„Rozvoj informačnej technológie v škole“


Nadácia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. z MR na účely realizácie projektu č. BGA /2581/2021 
poskytla nenávratný finančný príspevok v rámci BGA 2021 "Národné politické granty" vo výške

                                            800 000 HUF / 2 211,66 EUR

     Dnešná doba je dôkazom toho, že bez výpočtovej techniky a zručnosti z oblasti výpočtovej
techniky je človek v životnej nevýhode. Žiaci musia ovládať výpočtovú techniku, aby sa vedeli
vzdelávať aj na diaľku.   
V rámci projektu sme zakúpili 4 počítače  pre našich žiakov ZŠ.  Počítače vyberal učiteľ
informatiky so zreteľom na to, aby zodpovedali požiadavkám dnešnej doby a aby ich mohli
naši žiaci používať ešte niekoľko rokov.
      Realizáciou projektu sme čiastočne zmodernizovali výpočtovú techniku našej učebne
a vytvorili tak vhodné podmienky na osvojenie si poznatkov z informatiky.
Naša škola je malá, ale napriek tomu naši žiaci získajú vedomosti z oblasti výpočtovej techniky,
aby sa v prípade potreby mohli vyučovať na diaľku, ako aj uspieť na ďalších školách
kde nastúpia v piatom ročníku.


 
 
 
Vyhlásenie núdzového stavu dňom 25. novembra 2021
NÚDZOVÝ STAV
na základe UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695
v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov

dňom 25. novembra 2021 na obd
obie 90 dní
na postihnutom území, ktorým je celé územie Slovenskej republiky,
núdzový
stav.
 
NATUR-PACK

NATUR-PACK
pre informovanosť o triedenom zbere


 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 3 z 14
Maďarská verziaMagyarul

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality


Farmárska olympiáda

 

Dialógy európskych občanov

 

Cezhraničné festivaly tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Hlasovanie

Čo je podľa Vás najdôležitejšie?
 
Máme hostí: 2 pripojení

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue