• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Vítajte!

Vážený návštevník!

Peder ja malá denina s veľkým duchom. Obývajú ho dobromilní, čestní ľudia, ktorí s radosťou privítajú každého návštevníka. Kvôli tomu sme zriadili aj túto stránku. Našim cieľom je, aby sme Vám ukázali hodnoty, ktoré udržali našu deninu nad hladinou historie dlhé stáročia.

Historia

Prvá písomná spomienka o našej dedine pochádza z 13. storočia. Na základe toho je možné predpokladať, že miesto už aj predtým bolo obývané. Najdôležitejšou rodinou v historii obce sú Pederiovci, z ktorých Péderi Lázár na prelome 15.-16. storočia bol županom abovskej župy.

ďalej

Súčasnosť

V Pederi bývajú usilovní a pracovití ľudia. Košice, ako kultúrne a hospodárske centrum Východného Slovenska zabezpečuje pre svoje okolie a tým aj pre nás pracovné miesta a istotu života. S takým zázemím každý náš občan nájde pre seba prácu, príležitosť na zábavu a na oddychovanie.

Budúcnosť

Zálohou našej budúcnosti sme my sami. Vie to každý z nás. Našou úlohou je bojovať s hospodárskymi a demografickými problémami každodenného života.
Veríme, že vyhrajeme! Preto neustále pracujeme, kvôli tomu urobia naši občania všetko, každý podľa svojich schopností a možností.

Rozvoj MŠ v Péderi

Budova materskej školy bola postavená v roku 1975 a doteraz bola v pôvodnom stave. Deti  sa hrali v tých  učebniach  kde  sa  ich rodičia  učili.  Okná a dvere boli  pôvodné drevené a v zimných mesiacoch poriadne netesnili a spôsobovali veľké tepelné straty, čím zvyšovali náklady na prevádzku MŠ. Sociálne zariadenia (kúpeľne a toalety detí) boli taktiež v pôvodnom stave. Boli síce udržiavané, ale už nespĺňali požiadavky súčasnej doby a neboli ani hospodárne. Preto bolo potrebné nájsť riešenie. Obec podala žiadosť o NFP, ktorého cieľom bola obnova materskej školy, aby spĺňala estetické, hygienické a bezpečnostné požiadavky, vytvorenie kultúrneho prostredia pre deti a tým podporiť jej zachovanie pre ďalšie generácie. Nadácia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. z MR na účely realizácie projektu s názvom:

"Rozvoj MŠ v Péderi"

poskytla nenávratný finančný príspevok v rámci BGA 2017 "Národné politické granty" vo výške

5 900 000 HUF. 

 
 
 
 
 

 
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci PEDER
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Peder, Peder 119, 044 05
Názov projektu: Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Peder
Kód projektu: 312011I146
Miesto realizácie projektu: Košický kraj, okres Košice – okolie, obec Peder
Výška poskytnutého NFP: 83 619,00 Eur

Opis projektu: Základná škola za pomoci pedagogického asistenta

Celý článok...
 
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Celý článok...
 
Do škôlky bezpečnejšie

Našej obci sa podarilo získať finančný grant vo výške 1 689,- EUR
od Nadácie Volkswagen Slovakia na realizáciu projektu: 

"Do škôlky bezpečnejšie"

Z poskytnutého grantu sme zakúpili dopravné prostriedky (štvorkolky, kolobežky)
a prilby pre deti z Materskej školy Peder na výuku dopravnej výchovy.
Získané vedomosti z oblasti dopravnej výchovy si deti overia prostredníctvom súťaže,
kde si zmerajú sily s deťmi z okolitých materských škôl.
Deťom z Pedera budeme držať palce, aby uspeli v súťaži.
Nadácii Volkswagen Slovakia ďakujeme za to, že zavedením vyučovania
dopravnej výchovy zvýšime bezpečnosť detí na cestách.
 


 


 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 9 z 11
Maďarská verziaMagyarul

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Farmárska olympiáda

 

Dialógy európskych občanov

 

Cezhraničné festivaly tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Hlasovanie

Čo je podľa Vás najdôležitejšie?
 
Máme hostí: 5 pripojení

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue