• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Vítajte!

Vážený návštevník!

Peder ja malá denina s veľkým duchom. Obývajú ho dobromilní, čestní ľudia, ktorí s radosťou privítajú každého návštevníka. Kvôli tomu sme zriadili aj túto stránku. Našim cieľom je, aby sme Vám ukázali hodnoty, ktoré udržali našu deninu nad hladinou historie dlhé stáročia.

Historia

Prvá písomná spomienka o našej dedine pochádza z 13. storočia. Na základe toho je možné predpokladať, že miesto už aj predtým bolo obývané. Najdôležitejšou rodinou v historii obce sú Pederiovci, z ktorých Péderi Lázár na prelome 15.-16. storočia bol županom abovskej župy.

ďalej

Súčasnosť

V Pederi bývajú usilovní a pracovití ľudia. Košice, ako kultúrne a hospodárske centrum Východného Slovenska zabezpečuje pre svoje okolie a tým aj pre nás pracovné miesta a istotu života. S takým zázemím každý náš občan nájde pre seba prácu, príležitosť na zábavu a na oddychovanie.

Budúcnosť

Zálohou našej budúcnosti sme my sami. Vie to každý z nás. Našou úlohou je bojovať s hospodárskymi a demografickými problémami každodenného života.
Veríme, že vyhrajeme! Preto neustále pracujeme, kvôli tomu urobia naši občania všetko, každý podľa svojich schopností a možností.

ESDB 2021

 
TLAČOVÁ SPRÁVA ESDB 2021
Tlačová správa SODB 2021
 
Obnovenie sv. omší
Na základe rozhodnutia Vlády SR zo dňa 4. mája 2020
 
Opatrenia Ústredného krízového štábu a vlády SR
Opatrenia Ústredného krízového štábu a vlády SR k 24.03.2020
 
Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR - koronavírus

Oznámenie pre verejnosť

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva,
 

             Vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11.03.2020 mimoriadnu situáciu
                                           na celom území Slovenskej republiky.


Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým
  alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
  vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia
  vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate
  na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi,
  ktorý rozhodne o domácej izolácii.

 

Počas tejto doby ste povinní:

 1. sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť)
  a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára
  a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu

 2. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo
  iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

 3. zdržať sa cestovania

 4. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

 5. zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

 6. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať
  v mieste izolácie vnímavé osoby.


Opatrenie sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy,
  nakladania a vykladania tovaru,

 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,

 • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej
  a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov

 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky
  za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,

 • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie
  Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Viac informácií nájdete tu:
Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška 12.03. (pdf)

 

 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej
  i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR:

https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zavadza-mimoriadne-opatrenia
-na-zastavenie-sirenia-koronavirusu

 

 • od 16.03.2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času
  či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti - posun maturít, odporúčaný posun prijímacích
  skúšok na vysoké školy

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva školstva SR:

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania
-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

 

 • od piatka 13.03.2020 sa na veľkých hraničných priechodoch zavádzajú kontroly s tým, že na územie SR
  budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď.
  a platným cestovným dokladom.

 • od 13.03.2020  - zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier,
  zábavných parkov, aquaparkov, diskoték, fitness centier, kúpeľov)

 • obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend (14.-15.03.2020) bude možné nakúpiť len potraviny,
  lieky a drogériu, otvorené sú aj novinové stánky

 • obmedzenie úradných hodín klientskych centier, okresných úradov

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ustredny-krizovy-stab-pritvrdil-opatrenia-v-boji-proti-sireniu-koronavirusu
 

 • obmedzenie fungovania Sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky - špeciálna OČR –
  nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

Viac informácií nájdete na webe Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/
 

 • naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľoch
  sociálnych služieb

Viac tu:

Rozhodnutie - zákaz návštev -nemocnice (pdf)


Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Viac tu:

Rozhodnutie - karanténa - verejná vyhláška 09.03. (pdf)
 

 • hotely a reštaurácie budú otvorené


Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.


Informácie budú priebežne aktualizované.
 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

ÚVZ SR
0917 222 682
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

RÚVZ Košice
0918 389 841
Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Národné centrum zdravotníckych informácií
0800 221 234

 

  

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 9 z 17
Maďarská verziaMagyarul

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality


Farmárska olympiáda

 

Dialógy európskych občanov

 

Cezhraničné festivaly tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Hlasovanie

Čo je podľa Vás najdôležitejšie?
 
Máme hostí: 9 pripojení

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue