• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size


"Sme na tomto svete preto, aby sme v ňom niekde boli doma!" (Tamási Áron)


"Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi!" (Matúš 6,10)


"Pracovať len pekne a presne, ako mesiac vychádza a klesne, tak treba!" (József Attila)


"Od kolísky až po hrob tvoj, chráni ťa a pochová." (Vörösmarty Mihály)


"ZOSTÁVAME, je tu práca. Nám slnko na západe nevychádza!" (K. Z.)

Vítajte!

Vážený návštevník!

Peder ja malá denina s veľkým duchom. Obývajú ho dobromilní, čestní ľudia, ktorí s radosťou privítajú každého návštevníka. Kvôli tomu sme zriadili aj túto stránku. Našim cieľom je, aby sme Vám ukázali hodnoty, ktoré udržali našu deninu nad hladinou historie dlhé stáročia.

Historia

Prvá písomná spomienka o našej dedine pochádza z 13. storočia. Na základe toho je možné predpokladať, že miesto už aj predtým bolo obývané. Najdôležitejšou rodinou v historii obce sú Pederiovci, z ktorých Péderi Lázár na prelome 15.-16. storočia bol županom abovskej župy.

ďalej

Súčasnosť

V Pederi bývajú usilovní a pracovití ľudia. Košice, ako kultúrne a hospodárske centrum Východného Slovenska zabezpečuje pre svoje okolie a tým aj pre nás pracovné miesta a istotu života. S takým zázemím každý náš občan nájde pre seba prácu, príležitosť na zábavu a na oddychovanie.

Budúcnosť

Zálohou našej budúcnosti sme my sami. Vie to každý z nás. Našou úlohou je bojovať s hospodárskymi a demografickými problémami každodenného života.
Veríme, že vyhrajeme! Preto neustále pracujeme, kvôli tomu urobia naši občania všetko, každý podľa svojich schopností a možností.

NATUR-PACK

                                                                          NATUR-PACK
                                                    pre informovanosť o triedenom zbere


                                                   

                                                      www.akotriedit.sk
 

Užitočné odkazy sa nachádzajú na stránke v sekcii Na stiahnutie, Dokumenty OBCE:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/
 
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
       


                                                 
www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,
Fond malých projektov (FMP), bol poskytnutý finančný príspevok na realizáciu
projektu: „Dediny s 800 ročným výročím svojho založenia pre posilnenie
kultúrnych programov Abovsko -Turnianskej župy cezhraničnej spolupráce“
ID projektu: FMP-E/1901/1.1/003, ktorého cieľom je zachovanie kultúrneho
dedičstva slovensko-maďarského pohraničného regiónu a jej využitie
v cestovnom ruchu, čo prispeje k zvýšeniu atraktivity pohraničnej oblasti
a zvýšeniu počtu návštevníkov.

 
Na dosiahnutie tohto cieľa budú partneri realizovať nasledujúce aktivity:
-                            vytvorenie amfiteátra pre vonkajšie podujatia vo Felsődobsza,
                             MR;
-                            nákup zariadení na realizáciu podujatí v Peder, SR;
-                            zachovanie kultúrnych tradícií a vytvorenie ponuky pestrých,
                             spoločných, kultúrnych programov; usporiadanie 2 spoločných,
                             2-2 dvojdňových podujatí;
-                            prezentácia a propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt
                             zúčastnených obcí v projekte a okolitých oblastí, vydaním
                             spoločnej dvojjazyčnej publikácie.
 
               V projekte zúčastnené obce 800 ročným výročím svojho založenia,
kladú veľký dôraz na zachovanie a udržanie kultúrnych tradícií a ľudových
zvykov. Podujatia uskutočnené v obci Felsődobsza a Peder lákajú mnoho
záujemcov z oboch strán hraníc.
Obce od roku 2012 udržiavajú dobré vzťahy a spolupracujú na uskutočnení
spoločných podujatí a programov. Aj v rámci tohto projektu „800+“, chcú
odovzdať túto tradíciu.
 
               Hlavnými cieľovými skupinami sú: obyvatelia zúčastnených obcí
na projekte, obyvatelia žijúce v oblasti Abaúj-Torna, návštevníci regiónu
a potenciálni turisti, ktorí majú radi  nedotknuté vidiecke prostredie a
majú záujem o kultúrne podujatia.
             Severná časť Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy, resp. južnej časti
Košickej župy sa rozprestierajúca Abovsko –Turnianska oblasť, má bohatú 
kultúrnu tradíciu a jedinečné prírodné zaujímavosti, ktoré sú však 
v súčasnosti menej známe a využívané.
       V regiónoch s malými dedinkami sa nachádzajú z hospodárskeho a 
sociálneho hľadiska znevýhodnené obce, kde počet kvalitných kultúrnych
programov a zábavy sú  obmedzené. Tento projekt sa snaží vyplniť túto 
medzeru.

               Výsledkom medzinárodnej spolupráce sa môže z dlhodobého 
hľadiska zvýšiť počet turistov prichádzajúcich do regiónu.
Partneri projektu:


- Hlavný príjemca: Obec Felsődobsza (HU)

- Príjemca 1: Obec Peder (SK)

- Plánované obdobie: 1. 2. 2020 - 31. 10. 2020 (9 mesiacov) - zmena 

Na základe Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytutí finančného
príspevku z EFRR, zo dňa 22.06.2021 článok 1. bod 2.2 Zmluvy sa mení 
 
- dátum ukončenia realizácie projektu na: 31.07.2021 

Príspevok z EFRR: 49 864,70 EUR

Celkový rozpočet projektu: 58 664,35 EUR 

Projekt je podporený Európskou úniou a 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko 
Európskej únie. 
VK na funkciu riaditeľa/ -ky ZŠ s VJM v PEDERI od 01.08.2021
Obec PEDER v zastúpení Jozefom HOLEČKOM, starostom obce PEDER,
vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/ -ky
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ročník 1. - 4.
v PEDERI s predpokladaným nástupom od 01.08.2021 viac...
 
FESTIVAL V PEDERI 2021

FESTIVAL V PEDERI 2021 - 3. časť

FESTIVAL V PEDERI 2021 - 4. časť

Podmienky vstupu na podujatie sú určené RÚVZ podľa vyhlášky č.  217,

viac...

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 6 z 17
Maďarská verziaMagyarul

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality


Farmárska olympiáda

 

Dialógy európskych občanov

 

Cezhraničné festivaly tradičnej kultúry v údolí Bodvy

Hlasovanie

Čo je podľa Vás najdôležitejšie?
 
Máme hostí: 5 pripojení

Fotogaléria

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Partnerské obce

Ürmös

Počasie

Dlhodobá predpoveď počasia

European citizens dialogue